Публiчна iнформацiя стосується 2018/2019 навчального року

Архів

1. Структура та органи управління закладу освіти

2. Ліцензія на провадження освітньої діяльності закладу

3. Кадровий склад закладу

4. Освітні програми

5. Мова (мови) освітнього процесу

6. Наявність вакантних посад

7. Кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

8. Моніторинг якості освіти

9. СТАТУТ КЗ «ХСНВК № 7»

10. Накази 2016-2017 навчальний рік

Накази 2017-2018 навчальний рік

Накази 2018-2019 навчальний рік

11. ЗВІТ директора за 2017-2018 навчальний рік

12. Витяг з педагогічної ради про переведення та випуск учнів 2017-2018 навчального року від 25.05.2018 №7

Наказ від 25.05.2018 № 10 Випуск учнів 10 класу 2017/2018 навчального року

Наказ від 25.05.2018 № 107 Про переведення учнів підготовчого, 1-9-х класів 2017-2018 навчального року

13. Фінансовий звіт

14. Благодійна допомога

15. Матеріально-технічне забезпечення

16.  Штатний розпис:

штатний розпис 1 штатний розпис 2

17. Кошторис   довідка про зміни до кошторису на 2018 рік   довідка про зміни до кошторису на 2018 рік5

18. Розмір плати за навчання: навчання, проживання та харчування  у НВК організовано за кошти обласного бюджету.

19. Перелік додаткових освітніх послуг: додаткові освітні послуги у НВК не надаються.

20. Правила прийому до закладу освіти

Інструкція щодо процедури подання та розгляду запиту на інформацію

1. Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

3. У верхньому правому куті запиту на інформацію запитувач зазначає розпорядника інформації, у володінні якого знаходиться інформація, його поштова адреса, номер засобу зв’язку.

4. У запиті на інформацію запитувач вказує своє прізвище, ім’я та по батькові (найменування), поштову адресу, або адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку (якщо наявний), зазначає загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

5. Розпорядник інформації надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обгрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обгрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’ятьох робочих днів з дня отримання запиту.

6. Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

7. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

21. Вибір та замовлення підручників для учнів 5 класу та педагогічних працівників

img035

22. Вибір та замовлення підручників для учнів 1 класу та педагогічних працівників

підручники

23. Протокол педагогічної ради про вибір підручників для учнів 5 класу

протокол педагогічної ради №5

24. Протокол педагогічної ради про вибір підручників для учнів 1 класу

Протокол педагогічної ради № 6