Правила прийому до закладу освіти

Умови прийому

Зарахування учнів до НВК проводиться, як правило, до початку навчального року на підставі документів:

 • направлення Департаменту освіти і науки Харківської обласної адміністрації;
 • заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
 • копії свідоцтва про народження дитини;
 • висновку КОМУНАЛЬНОІ УСТАНОВИ «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (м. Харків, вул. Межлаука 10/5тел.392-01-63);
 • особової справи та документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до підготовчого, першого класів);
 • індивідуальної програми реабілітації інваліда (для дитини-інваліда);
 • довідок про стан здоров’я дитини “Медична карта дитини” (ф. № 026); витяг з “Історії розвитку дитини” (ф. № 112/6) з даними про результати аналізів , “Карти профілактичних щеплень” (ф. 0.63/6), довідки закладу охорони здоров’я про те, що дитина не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

Усі діти з недорозвиненим мовленням повинні мати висновок сурдолога відповідно до п.3.3 Положення 

про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей,  які потребують корекції  фізичного та  (або) розумового розвитку.

  Відповідно до "ПОЛОЖЕННЯ про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, 
які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку" 
(Наказ Міністерства освіти і науки України 15.09.2008 N 852)
3.5.5. До спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей з тяжкими порушеннями мовлення зараховуються 
діти 6(7) років з нормальним слухом та первинно збереженим інтелектом, які мають тяжкі системні 
мовленнєві порушення (алалія, дизартрія, ринолалія, афазія, заїкуватість, загальне недорозвинення 
мовлення), що перешкоджають навчанню у загальноосвітньому навчальному закладі, оскільки тяжкі 
органічні порушення мовлення центрального походження, як правило, зумовлюють специфічну 
затримку психічного розвитку дитини. 
   Не зараховуються до спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей з тяжкими порушеннями 
мовлення діти, які:
 - мають знижений слух;
 - розумову відсталість;
 - хворі на епілепсію, з частими денними або нічними судомними 
нападами;
 - хворі на шизофренію з психопатоподібними розладами;
 - страждають стійким денним і нічним енурезом;
 - не обслуговують себе у зв'язку з тяжкими фізичними вадами і 
потребують особливого догляду.