Правила прийому до закладу освіти

Правила прийому до спеціальної школи

 Для дітей з тяжкими порушеннями мовлення зараховуються особи зі збереженим слухом та первинно збереженим інтелектом, які мають тяжкі системні мовленнєві порушення (алалія, дизартрія, ринолалія, афазія, заїкуватість, загальне недорозвинення мовлення І та ІІ рівня)

Зарахування учнів до спеціальної школи проводиться, як правило, до початку навчального року на підставі документів:

  • заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
  • копії свідоцтва про народження дитини;
  • висновку інклюзивно-ресурсного центру;
  • особової справи та документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до першого класів);
  • індивідуальної програми реабілітації інваліда (для дитини-інваліда);
  • довідок про стан здоров’я дитини за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;
  • карта профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної облікової документації № 063/о «Карта профілактичних щеплень», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560;
  • висновок сурдолога або отоларинголога (для дітей з порушенням мовлення)

Не зараховуються до закладу з тяжкими порушеннями мовлення діти, які:

 - мають знижений слух;
 - розумову відсталість, з порушеннями інтелектуального розвитку ;
 - з синдромом Дауна, розладами спектра аутизму;
 - хворі на епілепсію;
 - страждають денним і нічним енурезом;
 - не обслуговують себе у зв'язку з тяжкими фізичними вадами і 
потребують особливого догляду.