Батькам

jkkkkuuu jkklkkkkkkk

Поради батькам майбутніх першокласників

Умови прийому

Зарахування учнів до НВК проводиться, як правило, до початку навчального року на підставі документів:

 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • довідка за формою первинної облікової документації N 086-1/о “Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду”, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року N 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за N 794/18089;
 • карта профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної облікової документації N 063/о “Карта профілактичних щеплень”, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року N 1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за N 686/12560 (надається за умови відсутності медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень);
 • довідка від лікаря педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина, для дітей дошкільного віку;
 • висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;
 • висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (за наявності);
 • індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності);
 • оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів) за відповідний клас, документ, що підтверджує здобуття освіти;
 • висновок сурдолога або отоларинголога (для дітей з порушенням мовлення);
 • рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

Усі діти з недорозвиненим мовленням повинні мати висновок сурдолога відповідно до п.3.3 Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей,  які потребують корекції  фізичного та  (або) розумового розвитку.

  Відповідно до "ПОЛОЖЕННЯ про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, 
які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку" 
(Наказ Міністерства освіти і науки України 15.09.2008 N 852)
3.5.5. До спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей з тяжкими порушеннями мовлення зараховуються 
діти 6(7) років з нормальним слухом та первинно збереженим інтелектом, які мають тяжкі системні 
мовленнєві порушення (алалія, дизартрія, ринолалія, афазія, заїкуватість, загальне недорозвинення 
мовлення), що перешкоджають навчанню у загальноосвітньому навчальному закладі, оскільки тяжкі 
органічні порушення мовлення центрального походження, як правило, зумовлюють специфічну 
затримку психічного розвитку дитини. 
    Не зараховуються до спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей з тяжкими порушеннями 
мовлення діти, які:
  мають аутистичний спектр;
  з синдромом Дауна;
 мають знижений слух;
 розумову відсталість;
 хворі на епілепсію, з частими денними або нічними судомними 
нападами;
 хворі на шизофренію з психопатоподібними розладами;
 страждають стійким денним і нічним енурезом;
 не обслуговують себе у зв'язку з тяжкими фізичними вадами і 
потребують особливого догляду.