Батькам

jkkkkuuu jkklkkkkkkk

Поради батькам майбутніх першокласників

Умови прийому

Зарахування учнів до НВК проводиться, як правило, до початку навчального року на підставі документів:

  • копія свідоцтва про народження дитини;
  • довідка за формою первинної облікової документації N 086-1/о “Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду”, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року N 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за N 794/18089;
  • карта профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної облікової документації N 063/о “Карта профілактичних щеплень”, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року N 1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за N 686/12560 (надається за умови відсутності медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень);
  • довідка від лікаря педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина, для дітей дошкільного віку;
  • висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;
  • висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (за наявності);
  • індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності);
  • оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів) за відповідний клас, документ, що підтверджує здобуття освіти;
  • висновок сурдолога або отоларинголога (для дітей з порушенням мовлення);
  • рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

Усі діти з недорозвиненим мовленням повинні мати висновок сурдолога відповідно до п.3.3 Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей,  які потребують корекції  фізичного та  (або) розумового розвитку.

Відповідно до “ПОЛОЖЕННЯ про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку” (Наказ Міністерства освіти і науки України 15.09.2008 N 852)

3.5.5. До спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей з тяжкими порушеннями мовлення зараховуються діти 6(7) років з нормальним слухом та первинно збереженим інтелектом, які мають тяжкі системні мовленнєві порушення (алалія, дизартрія, ринолалія, афазія, заїкуватість, загальне недорозвинення мовлення), що перешкоджають навчанню у загальноосвітньому навчальному закладі, оскільки тяжкі органічні порушення мовлення центрального походження, як правило, зумовлюють специфічну затримку психічного розвитку дитини.

Не зараховуються до спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей з тяжкими порушеннями мовлення діти, які:

*мають аутистичний спектр; з синдромом Дауна;

*мають знижений слух;

*розумову відсталість;

*хворі на епілепсію, з частими денними або нічними судомними нападами;

*хворі на шизофренію з психопатоподібними розладами;

*страждають стійким денним і нічним енурезом;

*не обслуговують себе у зв’язку з тяжкими фізичними вадами і потребують особливого догляду.