ЦЕ ЗНАТИ НЕОБХІДНО !!!!!

Абетка

а аа ааа б
бб ббб бббб в
вв ввв г гг
ггг д дд ддд
дддд з зз