ОГОЛОШЕННЯ

У 2023/2024 навчальному році навчання дітей проходитиме онлайн на освітній платформі Human, т.б. з використанням дистанційного навчання в синхронному та асинхронному режимі.

«Синхронно» – означає урок в ZOOM або на іншій платформі у певний час паралельно з вчителем та іншими дітьми.

 Урок синхронно триватиме:

у 1-2-х класах – 3 уроки по 20 хв

у 3-4-х класах – 3 уроки по 30 хв

у 5-6-х класах – 3 уроки по 35 хв

у 7-10-х класах – 4 уроки по 30 хв або 3 уроки по 35 хв

  Вчитель на синхронному онлайн уроці використовує 20-35 хв на пояснення матеріалу з використанням інтерактивних засобів навчання звертаючи увагу дітей на монітор, решту часу асинхронно діти виконують завдання у зошиті та підручнику (на розсуд вчителя, враховуючи чинні санітарні норми).

  Посилання на ZOOM урок прикріплює на освітній платформі Human відповідного навчального предмету й класу (курсу) та буде надіслано в батьківські групи Viber.

  Ознайомлення з новим матеріалом, завдання, інструкції для уроків, що проходитимуть в асинхронному режимі (самостійна робота учня в зручний для нього час) розміщено на освітній платформі Human у кабінеті кожного класу. Коди учнів переважно такі, як і були в 2022/2023 навчальному році з окремими змінами.

  Завдання, пояснення, інструкції підготовлені вчителем для опрацювання навчального матеріалу з предметів, які будуть проводитися в «Асинхронному режимі», треба переглянути у відповідному предметі та обов’язково виконати.

  Всі виконані завдання відправляються на перевірку в освітню платформу Human – курс відповідного предмету.

 1439925582_bell1

Оголошується набір дітей до 1 та інших класів, а також дошкільного підрозділу

Шановні батьки майбутніх учнів!

Ви маєте можливість подати заяву на вступ дитини до школи дистанційно!!!

Отримати висновок інклюзивно-ресурсного центру

Заклад освіти для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (алалія, дизартрія, ринолалія, афазія, заїкання, загальне недорозвинення мовлення, дислалія, дислексія, дисграфія, фонетико-фонематичний недорозвиток)

Наповнюваність класів – 12 учнів

У закладі організовано чотириразове (п’ятиразове для пансіону) вітамінізоване харчування. Всі учні (вихованці) закладу освіти харчуються безкоштовно. Пансіон з понеділка по п’ятницю.

Надати документи: (телефон для довідок 342-50-52)

  • копія свідоцтва про народження дитини;
  • висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини; Комунального закладу «Харківський інклюзивно-ресурсний центр Харківської міської ради» в Харкові, або в області за місцем перебування;
  • довідка за формою первинної облікової документації N 086-1/о “Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду”, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року N 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за N 794/18089;
  • карта профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної облікової документації N 063/о “Карта профілактичних щеплень”, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року N 1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за N 686/12560 (надається за умови відсутності медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень);
  • довідка від лікаря педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина, для дітей дошкільного віку;
  • висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (за наявності);
  • індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності);
  • оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів) за відповідний клас, документ, що підтверджує здобуття освіти;
  • висновок сурдолога або отоларинголога (для дітей з порушенням мовлення);
  • рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).