Паспорт

Затверджую

Директор комунального закладу

«Харківська спеціальна

загальноосвітня школа-інтернат

для дітей з тяжкими порушеннями

мовлення»

Харківської обласної ради

Прокоф’єв С.О.

«5» вересня 2011 р.

(печатка)

 

 

ПАСПОРТ

бібліотеки комунального закладу

«Харківська спеціальна

загальноосвітня школа-інтернат

для дітей з тяжкими порушеннями

мовлення»

Харківської обласної ради

 

Назва навчального закладу спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для дітей з важкими вадами мовлення м. Харкова комунальної власності

Директор закладу (ПІБ) Прокоф’єв Сергій Олександрович

Бібліотекар (ПІБ) Анісенко Тетяна Павлівна

Дата заснування бібліотеки  1956 рік

Адреса: м. Харків, вул. Шевченка, 222

Тел./факс школи 7070850; е-mаіl: movainternat @ mail.ru

 

Дата заповнення: 29.08.2011

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(Станом на 01.09.2011 р.)

 

Загальна кількість класів: 22

Загальна кількість педагогічних працівників: 62

Загальна кількість учнів: 232

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БІБЛІОТЕКУ

Рік заснування бібліотеки: 1956 рік

Місце розташування пбібліотеки поверх): 2

Загальна площа: 139 м²

Технічна характеристика приміщень: потребує капітального ремонту – так – ні

Наявність читального залу:       так, ні       поєднаний з абонементом (необхідне підкреслити) кількість посадочних місць для користувачів: 24

Наявність книгосховища для навчального фонду: так, ні, поєднаний з абонементом (необхідне підкреслити)

Графік роботи бібліотеки: 9.00 – 17.00

 

 

1. Матеріально-технічне забезпечення бібліотеки

 

Бібліотечне обладнання (кількість)

Стелажі: 9

Кафедри видачі

Столи: 17

Книжкові шафи: 6

Каталожні шафи

Вітрини для виставок: 3

 

Оргтехніка (кількість)

Комп’ютерна техніка вип. до 2007 р. 1            вип. після 2007 р._______

Кількість комп’ютерів, підключених до Інтернет__________________________

АБІС «ІРБІС»____________ «МАRК SQL»__________ інша_________

Електронна пошта____________________________________________

Принтер____________ , сканер____________ , телефон______________

Копіювальна техніка__________________________________________

Аудіовідеотехніка (програвачі, магнітофони, телевізори, кінокамери тощо)__________

 


 

2. Відомості про штат бібліотеки

(Станом на 01.09.2009 р.)

 

Загальна кількість працівників бібліотеки: 1, з них працюють:

на повну ставку: 1

на 0,75 ставки_____________

на 0,5 ставки______________

на 0,25 ставки_____________

за сумісництвом___________

за суміщенням___________

отримують доплату за виконання бібліотечної роботи

в т.ч. за роботу з бібліотечним фондом підручників_______

 

Освіта бібліотечних працівників

Бібліотечна: повна вища ____________ базова вища ___________

Педагогічна: повна вища: 1                     базова вища ___________

Інша (зазначити яка)_________________

Підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки: 2011 рік КВНЗ ХАНО, форма: курси, семінари, тренінги (необхідне підкреслити) ___________________________ інші форми

Стаж: роботи бібліотечних працівників

Стаж бібліотечної роботи завідувача бібліотекою ___________________________________

Стаж бібліотечної роботи співробітників бібліотеки: 8 років

Стаж роботи в бібліотеці даного закладу:

Завідувача ____________________________________________________________________

Інших співробітників бібліотеки: 8 років

Доплати до посадового окладу завідувача бібліотеки:

за вислугу років, за завідування бібліотекою, за особливі умови праці, за розширення зони обслуговування, за роботу з підручниками (необхідне підкреслити), інше.

 

Доплати до посадового окладу співробітників бібліотеки:

за вислугу років, за завідування бібліотекою, за особливі умови праці, за розширення зони обслуговування, за роботу з підручниками (необхідне підкреслити), інше за тип закладу.

 

Участь у конкурсах (назва, рік проведення):

Всеукраїнський огляд конкурс «Живи, книго!» 2010 – 2011О н.р.

Відомості про відзнаки: 2 грамоти школи 2009 рік.

 

Поєднання бібліотечної, педагогічної, гурткової роботи:

Уроки: 1

гуртки __________________________________________________

 

Володіння комп’ютером: так


 

3. Документи, що регламентують діяльність бібліотеки

(зазначити рік затвердження)

Положення про бібліотеку: 2009 рік

Правила користування бібліотекою: 2009 рік

Паспорт бібліотеки: 2009 рік

Посадові інструкції: 2009 рік

Планово-звітна документація бібліотеки: план роботи бібліотеки на 2011-2012н.р., звіт про роботу за 2010-2011 н.р.

Інше (зазначити): бланк замовлення на 2010 рік, інвентаризація за 2010 рік, звіт про отриману літературу, контингенти учнів, звіт про передплату на2011 рік.

 

4.Облікова документація бібліотеки

(зазначити, чи є в наявності)

Книга сумарного обліку основного бібліотечного фонду

(без урахування підручників)                                                                   □ так   □  ні

Книга сумарного обліку підручників                                                    □ так   □  ні

Книга індивідуального обліку

аудіовізуальних документів та електронних видань                      □  так   □  ні

Книга інвентарного обліку основного бібліотечного

фонду (без урахування підручників)                                                       □  так   □  ні

Зошит обліку документів тимчасового зберігання                               □  так   □  ні

Зошит обліку документів, отриманих від користувачів на заміну загублених □  так   □  ні

Щоденник роботи бібліотеки                                                                 □  так   □  ні

Зошит видачі підручників по класах                                                       □  так   □  ні

Папка копій рахунків і накладних                                                           □  так   □  ні

Папка руху фонду                                                                                   □  так   □  ні

Зошит обліку подарункових видань                                                        □  так   □  ні

Картки обліку аркушевих видань                                                  □  так   □  ні

Інші облікові форми                                                                             □  так   □  ні

 

5. Основні показники діяльності бібліотеки

Бібліотечний фонд (станом на 01.09.2011р.)

Класифікаційна система, що використовується бібліотекою (УДК, ББК) ______________

Показники

Станом на 01.09.2011 р.

назв примірників
І. Основний бібліотечний фонд

(без урахування підручників)

11062

15022

3 них за видами: Книги та брошури:

10895

13474

Періодичні видання,усього

167

1548

для вчителів

142

1196

для учнів

24

292

для бібліотечних працівників

1

60

Аудіовізуальні документи та електронні видання

2

2

За змістом: Психолого-педагогічні науки

286

328

Суспільно-політичні науки

787

1017

Природничі науки

497

576

Прикладні науки

105

120

Літературознавство, мовознавство

567

688

Мистецтво і спорт

357

388

Художня література

8684

11874

Бібліотекознавство

17

52

Книгозабезпеченість основного фонду*

 

80.33

II. Фонд підручників

258

6459

*Книгозабезпеченість розраховується шляхом ділення обсягу бібліотечного фонду на кількість користувачів.

Надходження до бібліотечного фонду за джерелами комплектування:

(в кільк. прим.)

органи управління освітою

місцевий бюджет: 32, в т.ч. передплачено періодичних видань: 32, державний бюджет: 579,

спонсори, благодійні акції ______________ ,

батьківські кошти ______________ ,

обмінно-резервні фонди _____________

Кількість видань основного бібліотечного фонду (без урахування підручників), що надійшли до бібліотеки до 1995 р. ( %): 89,3 %

 

Мовний склад основного бібліотечного фонду

(без урахування підручників)

Українською мовою (%): 34 %

Російською мовою (%): 65,95 %

іншими мовами (%): 0,05 %

 

Довідково-пошуковий апарат бібліотеки

(станом на 01.09.2009 р.)

Абетковий каталог (так, ні), рік заснування: 2003 р., обсяг у картках: 370.

Систематичний каталог. (так, ні), рік заснуванн: 2003 р., обсяг у картках: 162 в т.ч

Ілюстративно-тематична картотека для 2-4 класів «Що читати?» (так, ні), рік заснування _____________, обсяг у картках________________

Систематичний каталог для учнів 5-8 класів (так, ні), рік заснування _____________, обсяг у картках________________

Систематичний каталог для науково-методичної та педагогічної літератури (так, ні), рік заснування: 2003 р., обсяг у картках: 134.

Краєзнавчий каталог(так, ні), рік заснування: 2008 р., обсяг у картках: 136.

Систематична картотека статей (так, ні), рік заснування: 2007 р., обсяг у картках: 1974.

Електронний каталог   □ так   □ ні, з якого року ведеться_______

кількість бібліографічних записів _____________________________

Тематичні картотеки (вказати назви, перерахувати, зазначити загальний обсяг у картках): 2 (нормативно-правового забезпечення – 359, вчителю-логопеду – 129)

Картотека руху підручників     □    так       □     ні

 

Робота з користувачами (станом на 01.09.2009 р.)

Показники роботи Станом на 01.09.2009 р.
Загальна кількість користувачів 187
у т.ч.: учні 114
вчителі 65
батьки  
представники місцевих громад, інші 8
Загальна кількість відвідувань 1635
Кількість книговидач основного фонду, прим. 625
у т.ч.: книги, брошури 453
журнали, газети 172
Обертаність основного бібліотечного фонду2 (без урахування підручників) 0,042

2Обертаність фонду розраховується шляхом ділення кількості книговидач (без урахування підручників) за рік на обсяг основного бібліотечного фонду.

 

Загальна кількість виданих підручників

5175
Інформаційна робота: 37

дні інформації

10

тематичні тижні

3

заходи з формування інформаційної культури

9

інші заходи: шкільні лінійки, педради, екскурсії, презентації, батьківські збори

15
Виставкова діяльність: 22

виставки нових надходжень

3

тематичні виставки

7

постійно діючі

12
Бібліографічна робота:  

списки нових надходжень

 

у т. ч. в електронній формі

 

тематичні списки

 

у т. ч. в електронній формі

 

інформаційні бюлетені

 

 

6.Фактичні обсяги фінансування шкільної бібліотеки

2011р.

Комплектування фонду

Матеріально-технічне забезпечення

Бюджетні кошти

Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські, благодійні акції)

Бюджетні кошти

озабюджетні кошти (спонсорські, батьківські)

Поповнення бібліотечного фонду Передплата періодичних видань Поповнення бібліотечного фонду Передплата періодичних видань    
6576-65      8297-45

 

       

 

2012 р.(план)

 

Комплектування фонду

Матеріально-технічне забезпечення

 

Бюджетні кошти

Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські, благодійні акції)

Бюджетні кошти

Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські)

 
Поповнення бібліотечного фонду Передплата періодичних видань Поповнення бібліотечного фонду Передплата періодичних видань      
7096-20 8952-95